Geregistreerd bij:

  • Kwaliteitsregister BIG;
  • Vereniging adem- en ontspanningstherapie Van Dixhoorn;
  • Duizeligheidscentrum van Gelre ziekenhuis in Amersfoort;
  • Registratie bij Het NOF is in behandeling.