Privacyverklaring

Bij Osteopathie Duin (ook Ademtherapie) wordt veel waarde gehecht aan uw privacy (patiënt en klant).

In zowel de behandelkamer, bij behandeling aan huis en in uw bedrijf is de privacy gewaarborgd.

Dit betekent dat uw persoonsgegevens in een beveiligd computerbestand zijn opgeslagen. Al het papierwerk wat daarbij hoort wordt achter slot en grendel bewaard.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Telefoonnummer
 • Email-adres;
 • Huisarts.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gezondheid;
 • Burgerservicenummer indien nodig.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • Het afhandelen van de betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Bij wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Bij fiat van uw kant voor ontvangen van een nieuwbrief, het verzenden van een nieuwsbrief.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker van Osteopathie-Duin) tussen zit. Wij werken met Crossuite.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Osteopathie-Duin bewaart uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd. Een betrokkene kan mogelijk terugkeren. In deze situatiekan er een meer passende zorg verleent worden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Osteopathie-Duin verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Klachtenregeling:

Osteopathie-Duin wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.nl. Osteopathie-Duin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@osteopathie-duin.nl