Algemene voorwaarden

 

 • Een eerste afspraak bij Osteopthie-Duin kan gemaakt worden via de mail of telefonisch. Zie hiervoor de contactgegevens.
 • Mocht u langer dan 10 minuten wachten op de therapeut, kom dan even aankloppen bij de behandelkamer.
 • U dient u te kunnen legitimeren bij de intake.

Afspraak afzeggen

 • Mocht u een afspraak willen afzeggen of verplaatsten dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Doet u dit niet dan wordt er een bedrag van € 50,00 in rekening gebracht. Mocht u te laat komen voor een afspraak, neem dan telefonisch contact op.

Behandelproces

 • Tijdens de eerste behandeling vindt er een intake plaats in de vorm van een anamnese. Deze wordt gevolgd door een lichamelijk onderzoek.
 • Tijdens het lichamelijk onderzoek zult uw bepaalde kledingstukken uit moeten doen zodat het lichaam beter onderzocht kan worden. Als u hier moeite mee heeft moet u dat melden bij de therapeut. Dan wordt er naar een andere oplossing gezocht. Vindt u het niet prettig om in uw ondergoed te staan dan kunt u een klein broekje aandoen.
 • De overdracht naar derden zal gebeuren middels een schriftelijke notificatie, waarin de persoonsgegevens (o.a. BSN, personalia, verzekeringsgegevens) en het behandelproces worden vermeld en omschreven. Deze overdracht wordt opgesteld in overeenstemming met, en goedkeuring van de patiënt/ cliënt.
 • Bij een afwijkend beloop in tijdsduur of in symptomen, kan besloten worden de patiënt/cliënt te verwijzen naar de huisarts voor eventueel verder medisch onderzoek. Hiervoor zal de overdracht plaatsvinden, zoals in bovenstaand punt is omschreven.
 • Aan het eind van het behandeltraject wordt deze afgesloten met een eindrapportage naar de verwijzer.
 • De rapportages worden verzonden per mail, via een beveiligde internet verbinding of per brief welke aan de patiënt wordt meegegeven.

Huisregels

 • Uw dient uw persoonlijke spullen mee te nemen naar de behandelkamer. Osteopathie-Duin is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies, diefstal, of beschadiging van bezittingen van patiënten, cliënten, of anderen die de praktijk betreden.
 • Het gebruik van mobiele telefoons tijdens de behandeling wordt niet gewaardeerd.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.

Privacy en omgang met patiënten gegevens

 • Alle gegevens en informatie zullen vertrouwelijk worden behandeld in navolging van de Wet Persoonsregistratie. Er zal geen uitwisseling met derden plaatsvinden zonder dit in overleg en overeenstemming met de patiënt.

Klachtenregeling

 • Mocht u toch een klacht hebben over hoe er met u is omgegaan, over het beloop van het behandelproces of werkwijze tijdens de behandeling, dan wordt het erg op prijs gesteld als u dit meldt bij uw therapeut. Zo willen wij de kwaliteit van de zorg zo optimaal mogelijk houden, en hopen zo van onze fouten te kunnen leren.
 • Indien u een klacht heeft die u niet wilt melden binnen osteopathie-Duin, dan kunt u gebruik maken van de officiële klachtenprocedure via geschillencommissie Stichting Zorggeschil. Informatie hierover kunt u vinden op de consumentensite van het NOF. Hierin kunt u de werkwijze vinden van de klachtenprocedure en waar u met uw klacht terecht kunt.

Betalingen

 • Aan het eind van de behandeling kunt u betalen doormiddel van pin of per bank aan ons overmaken, waarna u de factuur per mail verstuurd krijgt. Vervolgens kunt u de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. De behandeling wordt afhankelijk van hoe u aanvullend verzekerd bent, voor een groot deel, en soms geheel, vergoedt door de zorgverzekeraar.
 • De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur. Gaat u zelf na bij uw zorgverzekeraar wat u vergoedt krijgt per behandeling. Vraag hierbij naar de vergoeding van osteopathie.
 • Wanneer u niet aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen, is het mogelijk een betalingsregeling te treffen met Osteopathie-Duin. Dit zal in overleg met de behandeld therapeut gebeuren. De therapeut en patiënt zullen samen tot een overeenstemming komen.