Praktijkregels met betrekking tot COVID 19

 • Naleven van de algemene hygiënemaatregelen van RIVM;
 • Geen handen geven;
 • Gebruik bij binnenkomst en bij het verlaten van de praktijk het pompje met desinfectie-vloeistof bij de praktijkdeur;
 • Nies en hoest in de binnenkant van de elleboog;
 • Was met regelmaat de handen;
 • Neem een eigen handdoek mee;
 • Hanteer 1,5 meter t.o.v. alle aanwezige personen in de praktijk;
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de afgesproken tijd;
 • verlaat na de behandeling direct de praktijk;
 • Maak zo min mogelijk tot geen gebruik van het toilet in de praktijk.

Kom niet naar de praktijk en zeg de afspraak af bij:

 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn of wanneer een huisgenoot deze klachten heeft;
 • Hoesten;
 • Benauwdheid;
 • Verhoging of koorts;
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak ( zonder neusverstopping).

RIVM

De verwekker is het Coronavirus SARS-CoV-2

Besmetting vindt plaats via druppelinfectie (hoesten en niezen)via mens-op-mens-transmissie. Of indirect via oopervlakten, en aerosolen tijdens medische procedures .