Geregistreerd bij:

  • Kwaliteitsregister BIG;
  • Vereniging Adem- en ontspanningstherapie Methode van Dixhoorn;
  • Duizeligheidscentrum Gelre ziekenhuizen;
  • Registratie bij de NOF is in behandeling.